Riešenia pre oblasť elektroenergetiky a telekomunikácií

ELMONTÁŽ Slovensko s.r.o.

ELMONTÁŽ Slovensko s.r.o. sa svojím vznikom 22.12.2011 zaradila na slovenský trh ako dcérska spoločnosť ELMONTÁŽ Sp.z.o.o. (Žywiec-Poľsko). Materská spoločnosť sa rozhodla rozšíriť svoje aktivity na území Slovenska po dôslednom zvážení a prieskume slovenského trhu. Ako výsledok prieskumu sa ukázalo, že firma na území Slovenska má obrovské možnosti sa presadiť a ukázať to, na čom už vyše tridsať rokov pracuje.

Viac ako 30 rokov sa špecializujeme na práce v oblastiach elektroenergetiky a telekomunikácií. Zamestnávame 130 pracovníkov. Našou prednosťou sú skúsenosti, spoľahlivosť, odbornosť a časová presnosť.

Reštrukturalizácia manažmentu, modernizácia výroby, investovanie do nových technológií a moderných zariadení, rozšírenie komplexnosti „know how“ a permanentné zdokonaľovanie zručností nášho personálu sú dôkazom, že pohotovo reagujeme na rastúce požiadavky trhu a očakávania investorov.

Naša firma je garantom vysokej kvality poskytovaných služieb. Tak ako všetky popredné spoločnosti, aj my si uvedomujeme, že kvalita stojí na kvalite zostaveného tímu.